NAGRODY


Aby wziąć udział w loterii

Nadaj przesyłkę kurierską usługą Pocztex w placówce Poczty Polskiej lub na www.pocztex.pl i zachowaj oryginał potwierdzenia nadania

Zarejestruj numer etykiety nadawczej i od razu dowiedz się, czy wygrałeś nagrodę natychmiastową

Na koniec, ze wszystkich zgłoszeń w loterii losujemy 3 wakacyjne karty przedpłacone o wartości 3500 zł każda

REGULAMIN

Okres nadawania przesyłek i przyjmowania zgłoszeń: 11.07 - 14.08.2022 r.

Zwycięskie momenty w zakresie nagród natychmiastowych padają w godzinach od 06:00 do 23:59.
Loteria promocyjna dla konsumentów (klientów indywidualnych) powyżej 18 lat.

ZWYCIĘZCY NAGRÓD GŁÓWNYCH

Marcin, Zielona Góra 0053
Ewa, Kraków 7462
Tomasz, Leszno 5541

KONTAKT

Wprowadź imię
Wprowadź poprawny adres e-mail
Wpisz treść wiadomości
0 / 1000

*Pola obowiązkowe

Pani/Pana dane kontaktowe przetwarzane są w celu obsługi formularza kontaktowego i udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana przekazanych w związku ze skorzystaniem z formularza kontaktowego jest Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa (dalej: Administrator).
2. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: dane@uniqueone.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w cel obsługi formularza kontaktowego i udzielania odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria Pocztex”.
4. Przetwarzane są następujące kategorie danych: imię, adres e-mail.
5. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (nasz prawnie uzasadniony interes w postaci udzielania odpowiedzi na zadane pytanie oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony w razie zaistnienia roszczeń).
6. Przekazywanie/ udostępnianie danych osobowych innym podmiotom.
• Pani / Pana dane osobowe są przekazywane dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie stroną internetową www.loteriapocztex.pl.
• Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia dotyczących Pani / Pana wybranych informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
7. Administrator nie przekazuje Danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
8. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych w pkt 3 celów i ich przetwarzanie zostanie zaprzestane, po tym jak przestanie istnieć przesłanka uzasadnionego prawnie interesu Administratora.
9. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia (w przypadkach opisanych w przepisach prawa) lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
10. Źródło pozyskania Pani / Pana danych osobowych: formularz kontaktowy.

Proszę czekać...